καλεω

καλεω
    καλέω
    κᾰλέω
    (fut. καλέσω - атт. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, pf. κέκληκα; med.: fut. καλέσομαι - атт. καλοῦμαι; aor. ἐκαλεσάμην; pass.: fut. κληθήσομαι, aor. ἐκλήθην; pf. κέκλημαι)
    1) звать, называть, именовать
    

(τινά τινα Her., τί τι Arst., τινα ἀπό τινος Arst. и τινα ἐπὴ τῷ ὀνόματί τινος NT.)

    ὄνομα τί σε κ. ἡμᾶς χρεών ; Eur. — каким именем должны мы звать тебя?;
    ὅ καλούμενος Plat., Arst. — так называемый;
    τινὴ (или ἐπί τινι) ὄνομα κ. Plat. — давать чему-л. имя, название;
    τάδε ἄλυτα κεκλήσεται Soph. — эти (несчастья) будут (всегда) называться, т.е. навсегда останутся непоправимыми

    2) звать, призывать
    

(θεούς Aesch.; Ζῆνα Soph.)

    τούτων μάρτυρας καλῶ θεούς Soph. — в свидетели этого я призываю богов

    3) звать, созывать
    

(θεοὺς ἀγορήνδε Hom.; εἰς ἀγορέν Ἀχαιούς Hom.; τοὺς ἐργάτας NT.)

    ὅσοι κεκλήατο (= κέκληντο) βουλήν Hom. — те, которые были созваны на совет

    4) звать (к себе), вызывать
    

ὑμεῖς, ὅταν καλῶμεν, ὁρμᾶσθαι ταχεῖς Soph. — когда мы позовем (вас), поспешите (к нам);

    τί με καλεῖς ; Arph. — отчего ты зовешь меня?;
    κάλει Χαρμίδην Plat. — позови Хармида

    5) юр. (тж. κ. εἰς τὸ δικαστήριον Dem.) вызывать в суд
    

(τινα Arph., Dem.)

    κ. εἰς μαρτυρίαν Plat. — вызывать для дачи свидетельских показаний;
    ἕως ἂν τέν δίκην ἄρχων καλῇ Arph. — прежде чем, т.е. пока архонт не вызвал (тебя) в суд

    6) (повелительно) звать (с или за собой), призывать
    

ἐμὲ νῦν ἤδε καλεῖ ἥ εἱμαρμένη Plat. — но вот уже судьба зовет меня;

    καιρὸς καλεῖ πλοῦν σκοπεῖν Soph. — время зовет, т.е. велит думать об отплытии;
    οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι Xen. — они не явились на призыв (персидского) царя

    7) звать, приглашать
    

(ἐπὴ δεῖπνον Her.; ἐς θοίνην Eur.; εἰς τοὺς γάμους NT.)

    ὑπὸ σοῦ κεκλημένος Plat. — приглашенный (будучи приглашен) тобой

    8) med. призывать (на чью-л. голову)
    

(ἀράς τινι Soph.)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "καλεω" в других словарях:

 • καλέω — call fut ind act 1st sg (attic epic doric ionic aeolic) καλέω call pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) καλέω call pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῖσθον — καλέω call fut ind mid 3rd dual (attic epic) καλέω call fut ind mid 2nd dual (attic epic) καλέω call pres imperat mp 2nd dual (attic epic) καλέω call pres opt mp 2nd dual (epic ionic) καλέω call pres ind mp 3rd dual (attic epic) καλέω call pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῖσθε — καλέω call fut ind mid 2nd pl (attic epic) καλέω call pres imperat mp 2nd pl (attic epic) καλέω call pres opt mp 2nd pl (epic ionic) καλέω call pres ind mp 2nd pl (attic epic) καλέω call imperf ind mp 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῖτε — καλέω call fut ind act 2nd pl (attic epic) καλέω call pres imperat act 2nd pl (attic epic) καλέω call pres opt act 2nd pl καλέω call pres ind act 2nd pl (attic epic) καλέω call imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλῆτε — καλέω call fut ind act 2nd pl (attic doric aeolic) καλέω call pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) καλέω call pres subj act 2nd pl καλέω call pres ind act 2nd pl (doric aeolic) καλέω call imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεομένων — καλέω call fut part mid fem gen pl (attic epic doric ionic aeolic) καλέω call fut part mid masc/neut gen pl (attic epic doric ionic aeolic) καλέω call pres part mp fem gen pl (epic doric ionic aeolic) καλέω call pres part mp masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῖ — καλέω call fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῦντι — καλέω call fut part act masc/neut dat sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic doric) καλέω call pres part act masc/neut dat sg (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῦσι — καλέω call fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καλέω call pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεῦσιν — καλέω call fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καλέω call pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καλεύμενον — καλέω call fut part mid masc acc sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut part mid neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres part mp masc acc sg (epic doric ionic) καλέω call pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»